Moto klx D'Tracker

East Timor, Dili
Publika fulan 2 liu ba
ID #165
1 - 2 husi 2
$ 2,400.00
Kondisaun: Uzadu
Tranzasaun: Faan
Moto klx D'Tracker
East Timor, Dili,
Publika fulan 2 liu ba

Deskrisaun

Minat inbox...motor foun hela
Se mak hola Hau sei fo body rua ho roda rua....roda standar ho roda tarak...
Gosta
Resultadu 13 gosta

 

Kontaktu vendedor

  Privadu
  Rejistu iha 24. Apr 2018

  Tips ba kompradór

  Hasoru malu iha fatin seguru,Observa uluk molok atu sosá...
  $ 2,400.00
  Kontaktu vendedor 7795xxxx

  Informasaun vendedor

  Fatin sasán

  East Timor, Dili