Eos Digital Canon 40d

Timor-Leste, Dili, Nain Feto
Aktualiza ikus fulan 1 liu ba
ID #62
Sasán fan ona
1 - 2 husi 2
$ 300.00
Kondisaun: Uzadu
Tranzasaun: Faan
Eos Digital Canon 40d
Timor-Leste, Dili, Nain Feto,
Modifika fulan 1 liu ba

Deskrisaun

karik iha Interese Atu Sosa bele kontak mai foin fulan 3

no mos


Bele Nego
Gosta
Resultadu 18 gosta

 

Kontaktu vendedor

  Privadu
  Rejistu iha 27. Mar 2018

  Tips ba kompradór

  Hasoru malu iha fatin seguru,Observa uluk molok atu sosá...
  $ 300.00
  Kontaktu vendedor +670 7805xxxx

  Informasaun vendedor

  Tips ba kompradór